Στοιχεία σταθμού EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00934
Εταιρεία: EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.40
Θέση/Δήμος: ΜΑΔΑΡΑ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1075/7762/18.04.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 20,4MW στην θέση «Μαδάρα» του Δήμου Λεωνιδίου, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/01/2011