Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΚΗΣ ΟΕ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00944
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΚΗΣ ΟΕ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΤΣΑΙ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ / ΜΥΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΚΗΣ ΟΕ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.513/οικ. 9895/12.05.2006 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00944) της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/11/2013
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,304MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Κόκκινος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΚΗΣ».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/07/2013