Στοιχεία σταθμού ΣΠΙΝ ΈΝΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00945
Εταιρεία: ΣΠΙΝ ΈΝΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.58
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΕΣΩΧΩΡΙΑ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΠΙΝ ΈΝΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 801/2012 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.492/οικ.9897/12.05.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00945) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 04/10/2012