Στοιχεία σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00086
Εταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.45
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΙΑΡΤΗΣ / ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 245/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.308/3365/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00086) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,45 MW, στη θέση «Αγιος Ιωάννης Αφιάρτης», της Δημοτικής Ενότητας Kαρπάθου, του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, του φορέα με την επωνυμία «MONOMETOXIKH AIOΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/07/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 522/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.308/3365/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00086) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,45 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης Αφιάρτης», της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2013