Στοιχεία σταθμού ΓΚΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00951
Εταιρεία: ΓΚΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.22
Θέση/Δήμος: Δ.Δ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΚΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.495/9458/02.06.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.495/οικ.11368/03.06.2010 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,22 MW, στη θέση «Δ.Δ. Γαρεφίου», της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «Π. & Α. ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.495/9458/02.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Π. & Α. ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.495/οικ.11368/03.06.2010 απόφαση (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00951), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011