Στοιχεία σταθμού ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00954
Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.53
Θέση/Δήμος: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΒΟΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών