Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00962
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 36.00
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΝΕΣ/ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ/ΣΚΟΠΙΑ / ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 36MW, και των συνοδών έργων αυτού, (οδοποιίας – διασύνδεσης), στις θέσεις «Στάνες/Ξηροπήγαδο/ Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/06/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1176/11037/04.07.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00962) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1176/11037/04.07.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 36ΜW στη θέση «Στάνες – Ξηροπήγαδο - Σκοπιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης & Κοζάνης, των Δήμων Εορδαίας & Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1176/11037/04.07.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΙΙ ΑΒΕΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00962), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/12/2011