Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00087
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.70
Θέση/Δήμος: ΠΙΘΑΝΙΤΗΣ / ΡΟΔΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1149/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΕΝ0ΙΔΞ-ΟΚΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 29/11/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 560/2018 για την τέταρτη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 7Υ73ΙΔΞ-0ΑΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 18/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 44/2018 για την τρίτη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 7ΣΒ8ΙΔΞ-Κ1Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 11/01/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 942/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 Απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
ΑΔΑ: 6ΔΓΛΙΔΞ-ΙΣΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/11/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 332/2017 για τη δεύτερη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΨΡΧΦΙΔΞ-ΨΟΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 12/04/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 244/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 65ΗΗΙΔΞ-ΝΦΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 15/07/2016