Στοιχεία σταθμού ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00963
Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.00
Θέση/Δήμος: ΣΥΝΟΡΑ / ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 24256/Φ Α.136/20.12.2011 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 8 MW, της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Σύνορα» του Δήμου Νικηφόρου, Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/07/2013
Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1233/10295/13.06.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00963) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «Σύνορα», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2013
Σχέδιο Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 19/12/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1233/10295/13.06.2006 (ΑΔ-00963) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1233/1151/21.04.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 126/2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2011
Τροποποίηση της υπ' αρίθ. 4127/377/2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ και έγκριση επέμβαση αυτής, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 8 MW από την «ΙΔΕΗ ΑΕ», στη θέση «ΣΥΝΟΡΑ» του (πρώην Δήμου Νικηφόρου) καλλικρατικού Δ. Παρανεστίου στο Ν. Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2011