Στοιχεία σταθμού ΑΛΘΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00965
Εταιρεία: ΑΛΘΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 32.00
Θέση/Δήμος: ΜΟΥΛΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΔΕΜΕΝΗ - ΣΙΔΗΡΟΠΕΤΡΑ -ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ / ΣΕΡΡΩΝ - ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΛΘΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1366/15780/08.08.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΛΘΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΘΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00965), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 01/06/2012