Στοιχεία σταθμού 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00967
Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 78.00
Θέση/Δήμος: ΓΛΗΓΟΡΗ-ΠΛΕΥΡΑ-ΕΓΓΛΕΖΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ17.1194/οικ.16441/08.08.2006 (ΑΔ-00967) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 72 MW στη θέση «Γληγόρη – Πλευρά – Εγγλέζου – Αποστόλη» του Δήμου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2011