Στοιχεία σταθμού ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00970
Εταιρεία: ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.00
Θέση/Δήμος: ΓΥΜΝΟΙ ΛΟΦΟΙ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ε.Π.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 1580Π/08/12-01-2009 (ορθή επανάληψη αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44Π/19-01-2009) Απόφασης Νομάρχη Κιλκίς περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της δραστηριότητας «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4 MW », της εταιρείας με την επωνυμία « ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΕ » στη θέση « Γυμνοί Λόφοι » των Τ.Δ. Ευζώνων και Μικρού Δάσους του Δήμου Παιονίας (πρώην Δήμου Πολυκάστρου) , Π.Ε. Κιλκίς, εκτός σχεδίου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2012