Στοιχεία σταθμού ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00972
Εταιρεία: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.40
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ / ΠΡΕΣΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Για την μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1361/16865/30.08.2006 (ΑΔ-0972) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 22,4 MW στη θέση «Μεγαλέξανδρος», του Δήμου Πρεσπών (πρώην Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής), του Νομού Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/03/2011