Στοιχεία σταθμού ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00976
Εταιρεία: ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΤΣΑΙ - ΡΕΥΜΑ / ΜΥΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 746/2018 για την τροποποίηση της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/09/2018
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/12/2013
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου επί του ρέματος «Τσάι», πλησίον Ωραίου του Δ. Μύκης Νομού Ξάνθης ισχύος 1,2 MW από την εταιρεία ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 09/09/2013