Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Ε.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00977
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Ε.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 30.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - ΝΕΡΑΙΔΟΡΑΧΗ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Ε.Ε

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 30 ΜW, & Δικτύου Διασύνδεσης, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ-ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΑΧΗ», Δήμου Β. Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/01/2012
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW, στη θέση 'Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη' και δίκτυο διασύνδεσης, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ν Αρκαδίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 27/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1328/16449/22.08.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00977), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011