Στοιχεία σταθμού ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00980
Εταιρεία: ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.10
Θέση/Δήμος: ΜΑΛΕΒΟΣ / ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 49/2011 για το αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1369/οικ.20660/16.10.2006, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 5,1 MW στη θέση «Μαλεβός», του Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΓΑΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011