Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00982
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.88
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια Λειτουργίας Αιολικού (ΑΣΠΗΕ) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 0,88 MWp, στη θέση «Προφήτης Ηλίας Κιθαιρώνα» του Δήμου Πλαταιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Tροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 0,88 MW, της «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.» στη θέση «Προφήτης Ηλίας Κιθαιρώνα» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως προς τον τύπο της Ανεμογεννήτριας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/12/2011
Τροποποίηση της αρ.47627/5227/1-7-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,8 MW της εταιρείας 'ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.' στη θέση «Προφήτης Ηλίας Κιθαιρώνα» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμου Πλαταιών) Ν. Βοιωτίας, με αύξηση ισχύος σε 0,88 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/12/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1310/20746π.έ./16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00982), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/11/2011
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1310/20746π.έ./16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΑ.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 24/10/2011