Στοιχεία σταθμού ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00089
Εταιρεία: ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.35
Θέση/Δήμος: ΚΛΕΙΔΕΡΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ / ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.013/3149/16.7.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00089) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 6,35 ΜW στη θέση «Κλειδέρες», του ρέματος Πλατανιά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,35 MW, της εταιρείας ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στη θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιάς¨ στον Δήμο Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/08/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.013/3149/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.013/14293/27.12.2001 και Δ6/Φ20.072/1523/27.01.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία έχoυν εκδοθεί οι υπ' αριθ. 2610/2009 βεβαίωση & 240/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, για ΜΥΗΕ ισχύος 6,9 MW επί του ρέματος Πλατανιά στη θέση Κλειδέρες στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργιθέας (πρώην Δήμος Αχελώου) του νομού Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2011