Στοιχεία σταθμού ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2 ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00987
Εταιρεία: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2 ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.00
Θέση/Δήμος: ΣΟΜΠΕΤΙ - ΡΑΧΗ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2 ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης ως προς το χρόνο ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2 Ε.Ε.» (δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2»), συνολικής ισχύος 21ΜW, στη θέση 'Σομπέτι-Ράχη' της Τ.Κ. Δόριζα της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρίας “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 2 ΕΕ” στην θέση 'Σομπέτι - Ράχη' του Δήμου Τριπόλεως (τέως Δ. Βαλτετσίου) Ν. Αρκαδίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/04/2011