Στοιχεία σταθμού ARGOLIDA AIOLOS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00990
Εταιρεία: ARGOLIDA AIOLOS AE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΑΠΛΩΜΑ / ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ARGOLIDA AIOLOS AE

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 1985/23-6-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/10/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1985/23-6-2011 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 ΜW (3 Χ 3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,8432 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ARGOLIDA AIOLOS ΑΕ», στις θέσεις “Άπλωμα” και “Μαλεμαντέρια” αντίστοιχα του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/01/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1304/12664/16.10.2006 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00990) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/09/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 ΜW (3 X 3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ARGOLIDA AIOLOS AE», στην θέση “Άπλωμα” του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/06/2011
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW της εταιρείας ARGOLIDA AIOLOS ΑΕ στη θέση ''Άπλωμα'' του Δήμου Επιδαύρου Ν. Αργολίδας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 07/06/2011