Στοιχεία σταθμού ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1 ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00992
Εταιρεία: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1 ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.00
Θέση/Δήμος: ΑΕΤΟΒΡΑΧΟΣ - ΚΟΥΚΟΝΕΡΙΑ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1 ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης ως προς το χρόνο ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1 Ε.Ε.» (δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1»), συνολικής ισχύος 21ΜW, στη θέση 'Αετόβραχος-Κουκονέρια' του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΟΡ1Φ-Ζ76
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρίας “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ & ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 1 ΕΕ” στην θέση 'Αετόβραχος – Κουκοράχη' του Δήμου Τριπόλεως (τέως Δ. Βαλτετσίου) Ν. Αρκαδίας
ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ1Φ-Ε1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/04/2011