Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00996
Εταιρεία: ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΖΑΚΑΣ - ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΘΕΜΑ 11ο Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση «Μεγάλος Κόζιακας- Αετοφωλιά» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΒΟΖΛ7Λ1-5ΩΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 31/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 ΜW (8 X 2,0 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ», στην θέση “Μεγάλος Κόζακας - Αετοφωλιά” του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 457ΓΟΡ1Φ-Ξ2Κ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2011
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση ''Μεγάλος Κόζιακας – Αετοφωλιά'' του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας».
ΑΔΑ: 4ΑΜ47Λ1-Σ7Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 07/08/2011