Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00998
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 27.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΙΟΝΙΑ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση ως προς τη διάρκεια ισχύος (παράταση) της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2529/153525 π.έ/17.01.2012 Απόφασης Χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 17,58 ΜWp, στη θέση «Πριόνια» της Τοπικής Κοινότητας Στειρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου, της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.668/οικ.5920/24.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.668/22792/15.12.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 13/2008, 1918/2009 και 3289/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18MW στη θέση «Πριόνια», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 17,58 ΜWp, στη θέση «Πριόνια» της Τοπικής Κοινότητας Στειρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου, της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/01/2012
Τροποποίηση της αρ.46007/5069/12-7-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,58 ΜW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.'' στη θέση «Πριόνια» του Δήμου Διστόμου στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη θέση εγκατάστασης δύο (2) Α/Γ, τα έργα οδοποιίας και τη γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/12/2010