Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01000
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 32.00
Θέση/Δήμος: Α/Π ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΟΤΕΝΩ / ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1318/οικ.20658/16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι Α.Β.Ε.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011