Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01001
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΜΟΣ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2136/6-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/06/2015
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,4 ΜW (3 X 0,80 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟN ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ», στην θέση 'Τσούμος' της Τ.Κ. Πούληθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (Ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/01/2013
ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,4 MW στη θέση «Τσούμος» της ΤΚ Πουλίθρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας». (εξ αναβολής).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 21/03/2012
ΘΕΜΑ 8ο Γνωμοδότηση επι της Μελ έτης Περιβαλ λον τ ικών Επιπτώσεων για το έργο « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλ εκτρικής Εν έργ ε ιας ισχύος 2,4 MW στη θέση Τσούμος της ΤΚ Πουλ ίθρων Δήμου Νότ ιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδ ίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 15/03/2012