Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01002
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΠΕΥΚΑΚΙ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2136/6-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/06/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3108/7-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/06/2015
ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,4 MW στη θέση «Πευκάκια-Αφλαούρας» της ΤΚ Πουλίθρων και Πηγαδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας». (εξ αναβολής).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 21/03/2012
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση επι της Μελέτης Περιβαλ λον τ ικών Επιπτώσεων γ ια το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλ εκτρικής Εν έργ ε ιας ισχύος 2,4 MW στη θέση Πευκάκια (Αφλάουρας ) της ΤΚ Πουλίθρων Δήμου Νότ ιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 15/03/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,4 ΜW (8 X 0,80 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ», στην θέση “Αφλάουρας (Πευκάκι)” των Δ.Δ. Πούληθρων και Πηγαδίου του Δήμου Λεωνιδίου του Νομού Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/11/2011