Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01003
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ - ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΑ / ΔΕΛΦΩΝ - ΔΩΡΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.664/4821/24.03.2006 (ΑΔ-01003) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει μεταβιβαστεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.664/210/15.05.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1565/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 16,2 MW στη θέση «Ψηλή Ράχη - Κολοστούπα», των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξιδίου και Λιδορικίου, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,2 ΜW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ A.E.' στη θέση «Ψηλή Κορυφή - Κολοστούμπα» των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/11/2011