Στοιχεία σταθμού ENOVA HELLAS WINDENERGIE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01005
Εταιρεία: ENOVA HELLAS WINDENERGIE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΟΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENOVA HELLAS WINDENERGIE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη αναβίωσης βάσει του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου της εταιρείας «ENOVA HELLAS WINDENERGIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − αιολική ενέργεια» (δ.τ. «ENOVA HELLAS WINDENERGIE ΑΕ») συνολικής ισχύος 24ΜW στην περιοχή του Όρους Παντοκράτορα των Δημοτικών Ενοτήτων Θιναλίου και Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση αρ. πρωτ. οικ.7892/7513/30-6-2011 (ΔΙΣΑ/ΠΙΝ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW, στην εταιρεία «ENOVA Hellas Windenergie A.E.» ως ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή του Όρους Παντοκράτορα του Δήμου Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/06/2011