Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00091
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.50
Θέση/Δήμος: ΑΝΩ ΓΚΟΥΡΑ / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 593/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3352/16.07.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00091) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα - Κλάδος Άσπρη Γκούρα», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριανών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
ΑΔΑ: ΒΛΓΞΙΔΞ-9Ω8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 05/12/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3352/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα - Κλάδος Άσπρη Γκούρα» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Κοινότητα Θεοδωριανών), του Νομού Άρτας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.132/οικ.16541/24.09.04 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΙΔΞ-73Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/07/2011