Στοιχεία σταθμού ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01009
Εταιρεία: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ / ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Για την μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1360/16865/16.10.2006 (ΑΔ-01009) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «Ανεμοδαρμένη», των Δήμων Καστοριάς (πρώην Δήμος Κορεστίων) και Πρεσπών (πρώην Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής), των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/03/2011