Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΑΣ Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01010
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΑΣ Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.40
Θέση/Δήμος: ΠΑΟΥΡΑΣ / ΚΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΑΣ Ε.Π.Ε

No results