Στοιχεία σταθμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01011
Εταιρεία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.24
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ (ΚΟΤΖΑ ΝΤΕΡΕ) / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Tροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ: 195913/3-2-2011 Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Ορων της ΕΥΠΕ, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,1 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ Ο.Ε.» που είναι εγκατεστημένη επί του ρέματος «Μέγα Ρέμα», της Τ.Κ Ροδοχωρίου, του Δ. Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΔΑ: 74Χ7ΟΡ1Υ-Μ77
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/09/2015