Στοιχεία σταθμού ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01012
Εταιρεία: ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.99
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01012 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1385/20099/16.10.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/12/2018
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 3.2 MW της εταιρείας ΄΄ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε’’ στη θέση ΄΄Μεγάλη Ράχη’’ της Δ.Ε Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2011
Υπαγωγή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,2 MW της εταιρείας ''ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.'' στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμου Θίσβης) στο Ν. Βοιωτίας στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 4ης υποκατηγορίας της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 21/06/2011