Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01014
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Ανανέωσης και Τροποποίησης της χορηγηθείσας με Α.Π.23642/Φ.Α.135/ 08.12.2011 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 6 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΩΜΑ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Άγιος Πέτρος-Πανόραμα» των Δήμων Προσοτσάνης και Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/01/2014
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου ως προς τον φορέα υλοποίησης, το εμβαδόν του πολυγώνου εγκατάστασης, την εγκατεστημένη ισχύ και το μήκος της νέας οδοποιίας και αναδιατύπωση της προηγούμενης ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW, στη θέση «Άγιος Πέτρος – Άγιος Παύλος Πανοράματος» και των συνοδών σε αυτό έργων», εντός των ορίων των Δήμων Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/11/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 945/2012 για τη Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1288/οικ.20656/16.10.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01014) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Άγιος Πέτρος - Πανόραμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, των Δήμων Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPENER».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/12/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1288/οικ.20656/16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Σχέδιο Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 13/12/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 5,95 MW από την «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER ΑΕ», στη θέση «Αγ. Πέτρος – Αγ. Παύλος Πανοράματος» στα διοικητικά όρια των Δήμων Προσοτσάνης & Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/05/2011