Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01027
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 36.96
Θέση/Δήμος: ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ,ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ,ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1313/20383/27.10.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01027) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 626/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ω81ΜΙΔΞ-Λ6Θ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/03/2015