Στοιχεία σταθμού ΕΜΕΜ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01033
Εταιρεία: ΕΜΕΜ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 33.00
Θέση/Δήμος: ΜΗΡΑΓΡΑΙΚΑ - ΚΟΡΥΦΗ - ΚΕΦΑΛΗ - ΚΑΛΕΤΟ / ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΜΕΜ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), ισχύος 33 ΜW στη θέση «ΜΗΡΑΓΡΑΙΙΚΑ - ΚΟΡΥΦΗ – ΚΕΦΑΛH - ΚΑΛΕΤΟ» στην κτηματική περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Ε.M.E.M. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Ε.M.E.M. Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 01/01/2013
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), ισχύος 33 ΜW στη θέση «ΜΗΡΑΓΡΑΙΙΚΑ - ΚΟΡΥΦΗ – ΚΕΦΑΛH - ΚΑΛΕΤΟ» στην κτηματική περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που χορηγήθηκε στην εταιρεία Εταιρεία με την επωνυμία «Ε.M.E.M. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Ε.M.E.M. Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 12/07/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 31592/1436/28.06.2011 (ΑΔΑ: 4Α35ΟΡ1Γ-ΨΛ) Απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση 'Μηραγραίικα – Κορυφή - Κεφαλή' της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 'Ε.Μ.Ε.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.'», ως προς τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος από 36 MW σε
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 31592/1436/28.06.2011 (ΑΑΑ: 4Α35ΟΡ1Γ-ΨΛ) Απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση 'Μηραγραίικα – Κορυφή - Κεφαλή' της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 'Ε.Μ.Ε.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.'», ως προς τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος από 36 MW σε
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2012
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1346/οικ.19514/02.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Ε.Μ.Ε.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01033), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/02/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση 'Μηραγραίικα – Κορυφή Κεφαλή' της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 'Ε.Μ.Ε.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.'».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1346/οικ.19514/02.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1346/οικ.23768/30.11.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «Ε.Μ.Ε.Μ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1033), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010