Στοιχεία σταθμού ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01037
Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.19
Θέση/Δήμος: ΛΕΚΑΝΑ / ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1516/18-03-2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1073/03-04-2009 όμοια απόφαση και με την υπ’ αριθμ. 5597/10/25-01-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.101/18367π.έ./30.04.2007 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.101/17657/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1051/2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01037), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010