Στοιχεία σταθμού ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01038
Εταιρεία: ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.18
Θέση/Δήμος: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01038 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.103/18846/03.05.2007, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «Advanced Photon Dynamics Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/06/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.103/18846/03.05.2007 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Advanced Photon Dynamics Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01038), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011