Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01040
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.088/20207/14.05.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01040) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014