Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01046
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.70
Θέση/Δήμος: ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1149/οικ.11915/07.06.2007 (ΑΔ-01046) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1149/οικ.8759/06.05.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011