Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01051
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 34.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΛΑΚΩΜΑ - ΤΡΥΠΗΤΗ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1316/οικ.13829/22.6.2007 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01051), της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/03/2014
Θέμα Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 197266/30.03.2012 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων, ισχύος 16,1MW και 31,8MW, στις θέσεις ¨ Προφήτης Ηλίας- Μακρυλάκκωμα-Τρυπητή¨ και ¨Σαγγιάς¨ αντίστοιχα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας ¨ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.¨» ως προς την α) την όδευση διασύνδεσης υψηλής τάσης των αιολικών σταθμών με τον ¨Υ/Σ Σκάλα¨ στη Σκάλα Λακωνίας και β) την οριστικοποίηση του περιγράμματος αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του υποσταθμού ανύψωσης τάσης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων, ισχύος 16,1MW και 31,8MW, στις θέσεις ¨ Προφήτης Ηλίας- Μακρυλάκκωμα-Τρυπητή¨ και ¨Σαγγιάς¨ αντίστοιχα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας ¨ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.¨ »
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/04/2012