Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01054
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 931/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1211/οικ.13830/25.06.2007 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01054, για αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW, στη θέση «Μεγάλο Κοτρώνι», των Δημ. Ενοτήτων Οιτύλου και Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 26/10/2017