Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01056
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.05
Θέση/Δήμος: ΛΟΥΖΕΣ-ΑΓΚΑΘΑΚΙ-ΡΙΓΑΝΙ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Φ-7Ν7
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/06/2012
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με αλλαγές στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (αριθμός, και είδος Φ/Β πλαισίων).
ΑΔΑ: Β4ΛΨ7Λ6-ΙΘΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: 456ΖΟΡ1Φ-6ΙΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/12/2011
Έγκριση επέμβασης επί δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 1,05 MW από την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στη θέση \"Λούζες - Αγκαθάκι - Ριγάνι\" Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΑΔΑ: 457ΒΟΡ1Φ-Κ0Ν
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλ/νιας.
ΑΔΑ: 45ΒΔ7Λ6-ΥΞ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλ/νιας.
ΑΔΑ: 45ΒΔ7Λ6-Ξ0Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/11/2011
Αξιολόγηση και Υπαγωγή του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1,05 MW, σε γήπεδο έκτασης 75.778,50τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ” που βρίσκεται στη θέση Λούζες – Αγκαθάκι - Ρίγανη, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».
ΑΔΑ: 4ΑΧ57Λ6-ΠΟΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 01/09/2011
Παράταση του χρόνου ισχύος της Απόφασης αρ. πρωτ. 3239/16-6-2009 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμου Ναυπάκτου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΔΑ: 4Α2ΧΟΡ1Φ-3Μ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.087/14934/13.07.2007 (ΑΔ-1056) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΙΔΞ-Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/05/2011