Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01056
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.05
Θέση/Δήμος: ΛΟΥΖΕΣ - ΑΓΚΑΘΑΚΙ - ΡΙΓΑΝΗ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/06/2012
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με αλλαγές στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (αριθμός, και είδος Φ/Β πλαισίων).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/12/2011
Έγκριση επέμβασης επί δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 1,05 MW από την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στη θέση \"Λούζες - Αγκαθάκι - Ριγάνι\" Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλ/νιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,05 MWp» ιδιοκτησίας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη του Δ. Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλ/νιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/11/2011
Αξιολόγηση και Υπαγωγή του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1,05 MW, σε γήπεδο έκτασης 75.778,50τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ” που βρίσκεται στη θέση Λούζες – Αγκαθάκι - Ρίγανη, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 01/09/2011
Παράταση του χρόνου ισχύος της Απόφασης αρ. πρωτ. 3239/16-6-2009 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 1,05MWp, στη θέση 'Λούζες-Αγκαθάκι-Ρίγανη' του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμου Ναυπάκτου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.087/14934/13.07.2007 (ΑΔ-1056) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/05/2011