Στοιχεία σταθμού ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01070
Εταιρεία: ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 27.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΚΚΕΣ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη αναβίωσης βάσει του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» (δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.») συνολικής ισχύος 39ΜW στη θέση \"Μεγάλες Λάκκες\" της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση Α.Π. 57105/2432/29-9-2008 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρόνο ισχύος με την Απόφαση Α.Π. οικ.33446/6379/7-10-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 05/05/2014
Περίληψη αναβίωσης βάσει του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» (δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.») συνολικής ισχύος 11ΜW στη θέση 'Μεγάλες Λάκκες' της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση Α.Π. 57104/2431/29-9-2008 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρόνο ισχύος με την Απόφαση Α.Π. οικ.33451/6380/7-10-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 04/05/2014
Παράταση ισχύος άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 ΜW της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε., στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» (περιοχή ανατολικής απόθεσης ορυχείου Χωρεμίου Λιγνιτικού Κέντρου ΔΕΗ Μεγαλόπολης) του Δήμου Μεγαλόπολης, Νομού Αρκαδίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/10/2010