Στοιχεία σταθμού ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01077
Εταιρεία: ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Ι / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.094/οικ.1042/15.01.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01077) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΓΙΔΞ-ΔΥΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού ανεξάρτητης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ AE, στη θέση Ξηροκάμπι του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Σκάλας) του Νομού Λακωνίας
ΑΔΑ: 4Α35ΟΡ1Φ-ΞΜ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθμ. 78964/4213/11-12-2008 άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 6 MW της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ στη θέση 'Ξηροκάμπι' στο Δήμο Σκάλας Νομού Λακωνίας
ΑΔΑ: 4ΙΞΞΙΑΡ-Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/10/2010