Στοιχεία σταθμού ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01081
Εταιρεία: ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.32
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7 / ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.609/13287/27.02.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01081) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 22/03/2016