Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01082
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ / ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.089/25044/24.12.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01082) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1104/190/22-2-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ II, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ II ΕΠΕ», άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού «Μελιγαλάς I», ισχύος 1,999 MWp, στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας, της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4967/30-11-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) {ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ Ι & ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΙΙ} συνολικής ισχύος 3,998 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμου Μελιγαλά) του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/02/2012