Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01083
Εταιρεία: ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.15
Θέση/Δήμος: ΠΑΝΑΓΑΙΙΚΑ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑ / ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Επέκταση της υπ' αριθμ. 19957/3798/9-7-2010 άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος από 1.05 ΜW σε 1.15 MW, της εταιρείας ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ στην θέση 'Παναγαίϊκα' του ΔΔ Παύλιας τ. Δήμου Τρικολώνων Νομού Αρκαδίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Επέκταση της υπ' αριθμ. 6332/1216/9-3-2009 άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1.05 ΜW σε 1.15 MW, της εταιρείας ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ στην θέση 'Παναγαίϊκα' του ΔΔ Παύλιας τ. Δήμου Τρικολώνων Νομού Αρκαδίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 14/04/2011
Υπαγωγή για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1491/12-7-07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς την αύξηση της ισχύος του φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1,05 ΜW σε 1,15 ΜW, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», σε οικόπεδο επιφάνειας 17.158,57 m2 στη θέση «Παναγαίϊκα» εκτός οικισμού του Δ.Δ. Παύλιας, του Δήμου Τρικολόνων, του Νομού Αρκαδίας, 3ης Υποκατηγορίας της ΚΥΑ ΗΠ/15393/5-8-2002 στη διαδικασία των έργων 4ης Υποκατηγορίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 & 13 της ΚΥΑ ΗΠ/11014/703/Φ104/20-3-2003).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 16/12/2010
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.141/1029π.έ./14.03.2007 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01083), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010