Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01094
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.90
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01094), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι–ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΙΕΟΙΔΞ-4ΚΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01094), της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΙΔΞ-ΚΜΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/02/2012
Δεύτερη Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 3465/26-6-2009 (ΔΙΣΑ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι–ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση «Κουρτέσι Ι» του Δήμου Βουπρασίας του Νομού Ηλείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 83346/3445/8-7-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας, αλλαγής του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και παράτασης χρόνου
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΡ1Φ-ΤΘΦ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2011
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.119/οικ.2200/05.02.2010 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 4,9 MW στη θέση «Κουρτέσι Ι» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασιάς) του νομού Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης και της νομικής της μορφής.
ΑΔΑ: 4Α32ΙΔΞ-7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/06/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.119/οικ.2200/05.02.2010 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1094), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α36ΙΔΞ-Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/06/2011
Αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ\\
ΑΔΑ: 4Α15ΙΔΞ-Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01094), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΙΔΞ-Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010