Στοιχεία σταθμού ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01099
Εταιρεία: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΛΙΘΑΝΑ - ΒΟΥΝΟΚΑΣΤΡΟ / ΠΑΤΡΕΩΝ,ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» και δ.τ. « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Ο.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4 MW, στη θέση ΄΄Μαλιθάνα-Βουνόκαστρο΄΄ στη Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΑΔΑ: ΒΛ90ΟΡ1Φ-ΚΑ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/09/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.751/13143/12.11.2007 , όπως ισχύει, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01099), βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΕΔΧΙΔΞ-ΥΩ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2013
Tροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 4MW της εταιρείας «Κρίκης Παναγιώτης-Βλαστάρας Βασίλειος Ο.Ε.-Ενεργειακή Αχαΐας Ο.Ε.», στη θέση Μαλιθάνα-Βουνόκαστρο στο Δήμο Μεσσάτιδας στο Ν. Αχαΐας ως προς τον αριθμό των ανεμογεννητριών και την χωροθέτηση τους
ΑΔΑ: 4Α3Κ7Λ6-ΟΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/06/2011